szt.
0.00 zł
14/626-70-30
517-504-086
Strona główna » Wzór formularza odstąpienia od umowy

Poniżej przedstawiamy wzór formularza z którego możecie Państwo skorzystać
w przypadku chęci odstąpienia od umowy, nie jest on jednak konieczny.
Formularz wystarczy skopiować, wkleić do edytora tekstowego, wydrukować, wypełnić i przesłać go do nas drogą e-mailową na sklep@firany.pl, faksem na nr 14/620-11-56 lub pocztą tradycyjną na adres Daxton Poland, ul. Przemysłowa 14, 33-100 Tarnów.

 


                                  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


- Adresat: Daxton Poland, ul.Przemysłowa 14, 33-100 Tarnów, sklep@firany.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ..………………………………………………………………………………………………….

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………….…

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………………..…

- Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………………………..

- Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.
Strona główna | Kontakt | INFORMACJE DLA KONSUMENTA | Zamówienia telefoniczne | Zwroty i reklamacje | Wzór formularza odstąpienia od umowy | Płatność i dostawa