do kasy suma: 0,00 zł

tel. 14/626-70-30, 517-504-086

Szyjemy dla Państwa

od 2007 r.

Producenci
Promocje
Szlafrok damski Paproć rozmiar S
Szlafrok damski Paproć rozmiar S

119,00 zł

Cena regularna: 169,00 zł

Najniższa cena: 169,00 zł
ilość
Elegancka firana 02436 - 290 x 250 cm z taśmą
Elegancka firana 02436 - 290 x 250 cm z taśmą

99,00 zł

Cena regularna: 119,00 zł

Najniższa cena: 119,00 zł
ilość
Nina - Gotowa firana na okno 400 x 190 cm
Nina - Gotowa firana na okno 400 x 190 cm

159,00 zł

Cena regularna: 179,00 zł

Najniższa cena: 179,00 zł
ilość
Klamra koło - antyk
Klamra koło - antyk

19,90 zł

Cena regularna: 25,90 zł

Najniższa cena: 25,90 zł
ilość
Gotowa firana żakardowa 600 x 160 cm
Gotowa firana żakardowa 600 x 160 cm

129,00 zł

Cena regularna: 149,00 zł

Najniższa cena: 149,00 zł
ilość
Firanka zazdrostka żakardowa na metry wysokość 115 cm
Firanka zazdrostka żakardowa na metry wysokość 115 cm

10,90 zł

Cena regularna: 13,90 zł

Najniższa cena: 13,90 zł
ilość
02341 Firana żakardowa na metry wys.okość 150 cm
02341 Firana żakardowa na metry wys.okość 150 cm

14,90 zł

Cena regularna: 17,90 zł

Najniższa cena: 17,90 zł
ilość
303 Firana żakardowa biała w szare pasy  z ołowianką na metry wysokość 160 cm
303 Firana żakardowa biała w szare pasy z ołowianką na metry wysokość 160 cm

15,90 zł

Cena regularna: 17,90 zł

Najniższa cena: 17,90 zł
ilość
Kółko chrom z agrafką - komplet 10szt
Kółko chrom z agrafką - komplet 10szt

15,90 zł

Cena regularna: 19,90 zł

Najniższa cena: 19,90 zł
ilość
020123 Tkanina zasłonowa na metry szerokość 150 cm
020123 Tkanina zasłonowa na metry szerokość 150 cm

19,90 zł

Cena regularna: 28,90 zł

Najniższa cena: 28,90 zł
ilość
Informacje dla konsumenta

INFORMACJE DLA KONSUMENTA* 
*osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 
SPRZEDAWCA
WALDEMAR MAREK KOSAŁKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DAXTON POLAND WALDEMAR KOSAŁKA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8731173883 , nr REGON 850524430, ul. Przemysłowa 14, 33-100 Tarnów . 
KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 14, 33-100 Tarnów 
2. Adres e-mail: sklep@firany.pl
3. Telefon: 14/626-70-30 
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, na czas i w celu realizacji sprzedaży. 
Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Sprzedawca wyda towar Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. 
WARUNKI REKLAMACJI
Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad – chyba że Sprzedawca poinformował Konsumenta o wadach towaru przed zawarciem umowy sprzedaży. 
W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny. 
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: 
a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
b. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
d. Żądać usunięcia wady
Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Sklepie. 
W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Konsument w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu. 
Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego. 
Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w niniejszym dokumencie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią. 
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.  
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 
co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. 
Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 
bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, 
Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
W przypadku, gdy dla zawarcia umowy konieczne będzie podanie danych osobowych, informujemy, że ich administratorem będzie Sprzedawca, a przetwarzanie odbywać się będzie na wskazanych poniżej zasadach: 
Cel przetwarzania: 
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być: 
Zawarcie umowy sprzedaży
Marketing bezpośredni, inny niż newsletter
Przesyłanie newslettera
Podstawa przetwarzania: 
Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
Podanie danych: 
dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy
Skutek niepodania danych: 
brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie 
Możliwość cofnięcia zgody: 
w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. 
OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane Sprzedawca będzie przetwarzać tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: 
przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania Twoich danych lub 
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony 
cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą 
zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania 
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. 
TWOJE UPRAWNIENIA
Ponadto przysługuje Ci prawo żądania: 
dostępu do Twoich danych osobowych, 
ich sprostowania, 
usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, 
żądania przeniesienia danych do innego administratora, 
A także:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: 
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, 
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 
Skontaktuj się ze Sprzedawcą, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. 
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. 
USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych: 
dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego 
podmiot realizujący dostawę towarów 
dostawca płatności 
biuro księgowe 
hostingodawca 
dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe) 
podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne 
podmiot zapewniający usługi marketingowe 
podmiot zapewniający usługi statystyczne 
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl