Dane kontaktowe podmiotu prowadzącego sklep:

DAXTON POLAND Waldemar Kosałka
Biuro i magazyn: 33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 14.
NIP: 873-117-38-83
Firma zarejestrowana w Centralnej Ewidecji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
Wpis do ewidencji działalności nr 17345/98

tel. 14/626-70-30 
tel. 517-504-086
faks 14/620-11-56
email: sklep@firany.pl
inter.: https://www.firany.pl

Santander Consumer Bank S.A. konto 83 1090 1838 0000 0001 0094 3557

Konta dla wpłat z zagranicy:
Bank Zachodni WBK SA,
33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 1

Konto w PLN:
PL83109018380000000100943557
SWIFT: WBKPPLPP

Konto w EURO:
PL52109018380000000101112507
SWIFT: WBKPPLPP

Konto w dolarach amerykańskich (USD):
PL30109018380000000115689093

SWIFT: WBKPPLPP


Zamówienia telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do piątku: 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

nr telefonu:  14/626-70-30

nr telefonu kom. 517-504-086

 


Tutaj wpisz wiadomość:
Twój podpis:
telefon
e-mail